Mahdollisuus muutokseen 10.000 missiokirjaa löysi kodin

”Syrjäytymistä ehkäistään, kun ihminen kohtaa ihmisen”

Mahdollisuus muutokseen -kampanjan varsinainen mediaosuus päättyi maaliskuun lopussa, mutta seurakunnissa kampanja jatkuu.
– Kampanja on jakautunut mainontaan ja työhön ruohonjuuritasolla. Ihminen kohtaa ihmisen ruohonjuuritasolla, ja siellä tavoitettu myös syrjäytymisuhan alla olevia henkilöitä, analysoi Laura Kalaja Turun Katariinanseurakunnasta.

Laura Kalaja kertoo, että on useita esimerkkitapauksia siitä, että Mahdollisuus muutokseen -kampanjan aikana selvästi syrjäytymisuhan alla oleva on ottanut ensin yhteyttä puhelimitse kampanjaan ja sitten tullut mukaan kampanjatapahtumaan.

– Syrjäytymisen ehkäisy tapahtuu ruohonjuuritasolla, kun ihminen kohtaa ihmisen. Olen nähnyt sen tapahtuvan kampanjakuukauden aikana, iloitsee Laura Kalaja Katariinanseurakunnasta. – Uskon, että ihmisten rohkeus antaa kasvonsa julkisuuteen on valunut seurakuntien vapaaehtoisiin. Näin he ovat rohkaistuneet olemaan kontaktissa henkilöihin, joita seurakunnat eivät muuten tavoita.

Myös seurakunnissa kampanja on näkynyt. Niin Mikaelinseurakunnan Mikaelmessun kuin Katariinanseurakunnan Yhteyden messun osanottajamäärä on tuplaantunut.
– Uutta porukkaa pyörii tapahtumissa, kertovat sekä Laura Kalaja että Pasi Jaakkola Mikaelista.

– Salossa heräsi pääsiäisen päivinä kampanjaa kohtaan uudenlainen kiinnostukseen aalto, kertoo myös pastori Eero Ketola Salon helluntaiseurakunnasta. Hän uskoo, että ihmisillä oli pääsäisenä aikaa perehtyä kampanjaan. Kiinnostusta lisäsi se, että kristillinen sanoma näkyi muutenkin mediassa vahvasti. Salossa jatketaan kampanjan esillä pitämistä niin liikekeskuksissa kuin seurakunnan tilaisuuksissakin.

Kampanjakirjan painos jaettiin loppuun

Mahdollisuus muutokseen -kampanjan keskeinen media on ollut kirja, joka viedään tilaajille kotiin. Kirjaa tilattiin kampanjatoimistolta maaliskuun aikana puhelimitse, tekstiviesteillä ja netin välityksellä noin 3000 kappaletta. Seurakunnat ovat jakaneet omissa tapahtumissa noin 7000 kirjaa. Ensimmäinen painos on loppu, mutta lisäpainos tilattu. Numero 0800 135 135 on siis käytössä, ja kirjaa voi yhä tilata.

Varsinais-Suomen Mahdollisuus muutokseen -kampanja on näkynyt vahvasti myös netissä. Kampanjan nettisivujen kokonaistavoitettavuus on ollut noin 80 000. Kampanjaan varten tehdyt videomuotoiset muutoskertomukset ovat selvästi kiinnostaneet ihmisiä. You Tube -katselukertoja on kertynyt yli 21.000.

- Me IRR-TV:ssä olemme tyytyväisiä kampanjan toteutumiseen. Toimintakonsepti näyttää toimivan metropolialueiden ulkopuolellakin. Esimerkiksi Salossa ja Uudessakaupungissa kampanja on toiminut hyvin, joten lähdemme rohkein mielin seuraaviin maakuntiin, kertoo IRR-TV:n kotimaan kampanjoinnista vastaava Onni Haapala.

Suomessa seuraava vastaava kampanja toteutetaan vuonna 2014 Hämeessä. Suunnitteilla on myös kampanja Satakuntaan vuonna 2015.

Mahdollisuus Muutokseen

Mediakampanjan aikana on voinut tilata ilmaiseksi kirjan ja DVD:n, joissa on varsinaissuomalaisten ihmisten muutoskertomuksia.

Kampanjan järjestäjä- ja ystävyystahoina on medialähetysjärjestö IRR-TV ja yli 60 paikallista kristillistä seurakuntaa tai järjestöä. Vapaaehtoisia seurakuntalaisia kampanjan toteuttamiseksi koulutettiin yhteensä noin 850.

IRR-TV on järjestänyt samantyylisiä mediakampanjoita yli 10 eri maassa vuodesta 2003, mm. IVY-maissa, Aasiassa ja Lähi- Idässä. Aiempien kampanjoiden tuloksena on saavutettu yli 134 miljoonaa ihmistä muutossanomalla. Kampanjakirjoja on tilattu yhteensä yli miljoona kappaletta.

Lisätietoja: